Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Siemwork verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website siemwork.nl, alle subdomeinen en de ondernemersscan, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Op de website siemwork.nl en bij het afnemen van diensten en producten van Siemwork laat je (persoons)gegevens achter. Siemwork vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een e-book of ondernemersscan te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.

Siemwork zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen.

Indien u klant wordt van Siemwork of om andere reden persoonsgegevens aan Siemwork verstrekt door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Siemwork, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijk

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Siemwork
Alicantestraat 19
6663 NN Lent
siemworkmail@gmail.com

2. Gegevens verwerkt door Siemwork

Welke persoonsgegevens Siemwork verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website (denk aan reageren op en delen van artikelen, e-book aanvragen) en van de producten / diensten die je afneemt: 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Adresgegevens
 6. Bedrijfsnaam
 7. Btw-nummer
 8. Bankrekeningnummer
 9. Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contactformulier of een ander formulier

3. Doeleinden voor het verwerken van gegevens

Siemwork verwerkt de in sub 2 genoemde (persoons)gegevens in de basis om haar klanten de op haar website vermelde diensten te leveren. Samenvattend gebruikt Siemwork deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
 • Om je te bellen of mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen
 • Om je te informeren over wijzigingen van haar producten en diensten
 • Voor marketindoeleinden, zoals toegestaan is volgens de wet (uitschrijven is ten alle tijden mogelijk door te mailen naar siemworkmail@gmail.com)
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
 • De input van de vragenlijst wordt gebruikt om jou van advies te voorzien en jouw ondernemerschap te verbeteren.
 • Jouw gegevens ingevuld in de vragenlijst worden geregistreerd via de software van Clubdiensten B.V. . Medewerkers van Clubdiensten kunnen bewerkingen op die gegevens uitvoeren in opdracht van Siemwork, bijvoorbeeld voor updates van de software. Er is een wettelijk verplichte verwerkersovereenkomst afgesloten tussen Clubdiensten en Siemwork. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking. Alle medewerkers van Clubdiensten hebben een contractuele geheimhoudingsplicht.

Uw naam en e-mailadres worden in het speciaal gebruikt voor:

 • contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken;
 • het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Siemwork;
 • het reageren op uw (aan)vraag;
 • het versturen van offertes en- of facturen.

Uw adresgegevens worden gebruikt voor:

 • Het versturen van offertes en- of facturen.

Siemwork is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst. 

4. E-mail berichtgeving 

Siemwork gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten, diensten, kennis en inzichten van Siemwork.  Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: siemworkmail@gmail.com

5. Feedback

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekershelpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen niet te publiceren.

 6. Prijsvragen en/of acties

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

 7. Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Siemwork heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Siemwork ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

 8. Informatie verstrekking aan derden

Siemwork verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 9. Bewaartermijnen

Siemwork verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig is om de gegevens te bewaren en niet langer. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. In het geval van de ondernemersscan zullen gegevens na 3 maanden verwijderd worden, indien er geen nader overleg of vervolg heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het invullen van de vragenlijst. 

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden, stuur dan een e-mail. Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar siemworkmail@gmail.com.

 11. Beveiliging

Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt Siemwork de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

 13. Wijzigingen

Siemwork behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

14. Vragen of klachten

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij eventuele vragen of klachten over deze Privacyverklaring.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lent, 9 september 2019.